• Onafhankelijk
  • Goed bereikbaar
  • 14 dagen bedenktijd
  • Eerlijk en transparant
  • Geen borg
  • Haal- en brengservice

Meer- en minderkilometers bij XLEasy, hoe werkt het?

23 - 03 - 2020

Nieuwsoverzicht

Meer- en minderkilometers. Nu steeds meer mensen hun auto leasen, gaat er geen feestje voorbij of het onderwerp komt ter sprake. Voor het afhandelen van meer- en minderkilometers geldt een regeling waarbij XLEasy laat zien hoe je op een heldere manier meer- en minderkilometers kunt afrekenen, een manier die zowel begrijpelijk als eerlijk is.

In dit artikel leggen we je uit hoe de regeling voor meer- en minderkilometers in elkaar steekt. Daarnaast geven we een voorbeeld hoe de afrekening van meer- en minderkilometers wordt uitgevoerd.

Kenmerkend voor private lease is dat je rondrijdt in een nieuwe auto en in ruil daarvoor maandelijks een vast bedrag betaalt. Vanzelfsprekend dat dit maandelijkse vaste bedrag hoger is als je een duurdere auto rijdt. Ook stijgt het vaste maandelijkse bedrag als je kiest voor een kortere looptijd van de lease. Dat spreekt vanzelf, want de eerste jaren daalt de waarde van een nieuwe auto het snelst. Tenslotte bepaalt het aantal kilometers dat je per jaar denkt te gaan rijden het maandelijkse termijnbedrag. Hoe meer kilometers, hoe hoger het termijnbedrag. Ook dit ligt voor de hand, slijtage van je auto neemt toe als je er meer kilometers mee rijdt.

 Wat zijn meerkilometers en minderkilometers?

Nu is het inschatten van het aantal kilometers dat je per jaar rijdt met je nieuwe leaseauto best lastig. Het aantal kilometers dat je ermee rijdt kan door verschillende oorzaken sterk variëren. Daarom is het belangrijk dit zo goed als mogelijk te doen. Wanneer je meer kilometers rijdt dan dat je had verwacht, worden de meerkilometers afgerekend met de meerkilometerprijs die hiervoor in het contract staat opgenomen. XLEasy vraagt de kilometerstand bij je op per mail na 1 jaar vanaf ingangsdatum van het contract met daarna intervallen van een jaar.

Iets soortgelijks geldt voor minderkilometers. Als je minder kilometers rijdt dan je vooraf had ingeschat, verrekent XLEasy deze minderkilometers op dezelfde manier als de meerkilometers, maar enkel wanneer deze zijn opgenomen in je contract.

Hoe werkt dit in de praktijk?

We geven een rekenvoorbeeld.

Je leaset een auto bij XLEasy voor 4 jaar en 20.000 kilometer per jaar. Het tarief voor meerkilometers is 10 cent per kilometer en het tarief voor minderkilometers is 3 cent per kilometer.

  • In jaar 1 rijd je 18.000 kilometers. Je hebt dan 2.000 minderkilometers gereden. XLEasy maakt dan een bedrag van 0,03 x 2.000 = 60 euro naar je over of vermindert eenmalig je maandbedrag hiermee.
  • In jaar 2 rijd je 20.000 kilometers. Dat betekent dat er geen kilometers te verrekenen zijn.
  • In jaar 3 rijd je 22.000 kilometers. Je hebt dan 2.000 meerkilometers gereden. En dit wordt verrekend met je eerdere teruggave van 60 euro in jaar 1. We brengen de 60 euro in rekening die je eerder terug gehad hebt. En je rijdt weer in de ‘pas’.
  • In jaar 4 rijd je 22.000 kilometers. Dat betekent dat er 2000 kilometers te veel gereden en dus te verrekenen zijn.

Eindafrekening

Aan het eind van de looptijd heb je in 4 jaar exact 82.000 kilometer gereden. Dat is 2000km meer dan uit eindelijk in het contract was opgenomen. Je krijgt dus nog een afrekening van 0,10 x 2.000 = 200 euro.

Zonder tussentijdse afrekening kun je flink in de problemen komen

We kunnen natuurlijk de jaarlijkse berekening van de meer- en minderkilometers achterwege laten. Maar dat zou kunnen betekenen dat je aan het einde van de looptijd een rekening krijgt voor een fors bedrag aan meerkilometers wanneer je toch meer rijdt dan gedacht. Zo zou je in de problemen kunnen komen. Om dit te voorkomen, verrekenen we de meer- en minderkilometers elk jaar in een tussentijdse afrekening. In de definitieve eindafrekening aan het einde van de looptijd van het leasecontract trekken we dit weer gelijk.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze regeling voor meer- en minderkilometers?
Neem gerust contact met ons op. We beantwoorden je vragen graag.