Keurmerk Private Lease
  • Onafhankelijk
  • Goed bereikbaar
  • 14 dagen bedenktijd
  • Eerlijk en transparant
  • Geen borg
  • Haal- en brengservice

Privacyverklaring XLEasy

XLEasy
Ambachtsveld 10
7327 AZ Apeldoorn
T: 055 5395 333
E: info@XLEasy.nl

hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van haar website: www.xleasy.nl

Algemeen

XLEasy gebruikt persoonsgegevens van bezoekers van de website nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.), tenzij de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend. XLEasy behandelt de gegevens van bezoekers vertrouwelijk en stelt deze gegevens niet aan derden ter beschikking.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-adres, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. XLEasy bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.

Webbezoek

Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard.

Advertentievertoningen, -kliks en cookies

Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door XLEasy en door eventuele advertentienetwerken waaraan XLEasy deelneemt.

Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door XLEasy worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard.

XLEasy participeert in de volgende advertentienetwerken, die eigen registraties voeren en die een eigen privacybeleid hebben:

·         Google Adwords content network

Bij het vertonen van advertenties en van zogenaamde ‘webbeacons’ kunnen deze partijen zogenaamde ‘cookies’ plaatsen in en lezen van uw webbrowser. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren.

Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door XLEasy en de advertentienetwerken bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website, of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw bezoek aan websites van XLEasy en andere websites op internet.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

·         Internet Explorer (Microsoft)

·         Firefox (Mozilla)

·         Safari (Apple)

·         Google Chrome (Google)

Het advertentienetwerk van Google plaatst een DoubleClick DART-cookie om de advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw bezoek aan websites van XLEasy en andere websites op internet. U kunt zich van dit cookie afmelden, waarna u mogelijk minder-relevante advertenties te zien krijgt.

Google Analytics

XLEasy kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om XLEasy te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres en persoonsgegevens (uw naam en bedrijfsnaam) gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres en persoonsgegevens worden daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrief, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de persoonsgegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Interviews en citaten

Wanneer u voor onze online communicatie bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van “de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd”).

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-adressen en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen.

Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

XLEasy stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de bevoegde autoriteiten wordt opgelegd.

Opvragen persoonsgegevens

In het geval XLEasy uw informatie wil gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verleent XLEasy aan de betrokkene toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden. Tevens bieden we de betrokkene de mogelijkheid om gegevens te verwijderen en eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen

XLEasy is bevoegd deze Privacystatement van tijd tot tijd te wijzigen. Indien XLEasy de wijze waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken substantiële wijzigt, dan zullen we u waarschuwen door een prominente aankondiging op onze website.