info@xleasy.nl 033 479 17 65 Saturnus 1
3824 ME Amersfoort

Private lease met hypotheek

Af en toe krijgen we van onze klanten de vraag of het rijden van een auto met private lease van invloed is op het maximale bedrag dat ze met een hypotheek kunnen lenen. Het eenvoudige antwoord is dat die invloed er zeker is. Hoe dat komt, leggen we graag aan je uit.

Je kunt een euro maar één keer uitgeven!

Bij private lease betaal je maandelijks gedurende de vooraf overeengekomen looptijd een vast bedrag. Voor dat vaste bedrag levert XLEasy de auto van je keuze waarmee je vrijelijk, zonder zorgen kunt rondrijden. Reparaties, wegenbelasting, onderhoud en verzekeringen, XLEasy regelt alles voor dat vaste bedrag. Daarbij gaat XLEasy ervan uit dat je elke maand gedurende de looptijd van de private lease het vaste maandelijkse bedrag betaalt, zoals overeengekomen in de private leaseovereenkomst. 

Je gaat bij private lease dus een verplichting aan om maandelijks, gedurende een vaste periode een vast bedrag te betalen. Dat geld is daardoor niet meer beschikbaar voor het betalen van de rente en aflossing van je hypotheek. Je kunt een euro tenslotte maar één keer uitgeven!

Minder lenen met een private leaseauto

Hypotheekverstrekkers proberen bij het verstrekken van een hypothecaire lening vooraf in te schatten hoeveel je maandelijks kunt betalen aan rente en aflossing, om te voorkomen dat je in financiële problemen komt. Het bedrag dat je maandelijks betaalt voor je private leaseauto kan niet worden gebruikt om de maandelijkse kosten van je hypotheek te betalen. Daardoor zal het totaalbedrag dat je met een hypotheek kunt lenen lager zijn. 

Dit is te vergelijken met de manier waarop hypotheekverstrekkers omgaan met aanvragers die consumptieve leningen hebben uitstaan. Het maandelijkse bedrag dat ze betalen aan een consumptieve lening kunnen ze niet gebruiken voor het betalen van de rente en aflossing van hun hypotheek. Daarom zal het maximale bedrag dat ze op basis van een hypotheek kunnen lenen lager uitvallen. 

Nu is private lease geen consumptieve lening, maar het is wel een vaste, financiële verplichting. Hierdoor telt een private lease voor 100% mee bij het berekenen van je maximale hypotheek. 

Rekenvoorbeeld:
Leasecontract: 3 jaar
Maandbedrag: € 300,-

De totale registratie bij het BKR is dan: 36 maanden x € 300,- = € 10.800,-