info@xleasy.nl 033 479 17 65 Saturnus 1
3824 ME Amersfoort

Wordt een leaseovereenkomst beëindigd bij overlijden?

Hoe vervelend het ook is, het kan gebeuren dat een klant overlijdt gedurende de looptijd van een private leasecontract. Een heel verdrietige situatie, waarbij het leed overheerst en de gedachten natuurlijk niet direct gaan naar de financiële consequenties. Toch vinden we het belangrijk om duidelijk te zijn over de status van de leaseovereenkomst bij een eventueel sterfgeval. 

Leaseovereenkomst getekend door één persoon

Als de leaseovereenkomst is getekend door één persoon en deze overlijdt, dan vervalt direct het contract en dienen de erfgenamen de auto in te leveren. Het contract loopt niet door en er zijn geen maandelijkse verplichtingen meer.

Omdat gewoonlijk na een sterfgeval de leaseauto niet meer gebruikt wordt, zullen de erfgenamen in de meeste gevallen de leaseovereenkomst willen beëindigen. De erfgenamen kunnen kosteloos de overeenkomst beëindigen door telefonisch of via e-mail contact met ons op te nemen. Ook XLEasy kan de leaseovereenkomst bij overlijden van de klant beëindigen door een brief te sturen naar het laatst bekende adres van de overledene. 

Verder is het vanzelfsprekend dat de leaseauto van de overledene zo snel mogelijk moet worden ingeleverd. Zo wordt voorkomen dat de erfgenamen het bedrag van een volgende leasetermijn moeten betalen.

Leaseovereenkomst getekend door twee personen

Als de leaseovereenkomst is getekend door twee personen en één van deze personen overlijdt dan blijft het contract gelden voor de nog levende klant. Het overlijden van de andere contractpartner is op zichzelf geen legitieme reden om het contract te beëindigen. 

Uiteraard zal het soms zo zijn dat de achtergebleven contractpartner onvoldoende draagkracht heeft. Daarom onderzoekt XLEasy na het overlijden van één van de contractpartners altijd of de achtergebleven contractpartner in staat is om de maandelijkse termijnen te betalen. Als dit het geval is dan blijft de leaseovereenkomst geldig. Als de achtergebleven contractpartner de overeenkomst toch wil beëindigen dan kan deze worden afgekocht of eventueel worden overgedragen aan een ander.

Als de achtergebleven contractpartner onvoldoende draagkracht heeft dan zal XLEasy dit na onderzoek zo snel mogelijk melden, waarna de contractpartner alsnog de leaseauto kan inleveren en de leaseovereenkomst kosteloos kan beëindigen. In deze situatie kan er nog een afrekening volgen voor eventueel achterstallige termijnen, gereden meer- of minderkilometers en eigen risico voor schades.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de gevolgen van een sterfgeval voor je private leaseovereenkomst? Neem dan snel contact met ons op.