info@xleasy.nl 033 479 17 65 Saturnus 1
3824 ME Amersfoort

Is er een minimum inkomen nodig bij private lease?

Alles over de toetsing en het inkomen bij private lease

Het zijn vragen die wij dagelijks vanuit de praktijk te horen krijgen. Wij zien het als onze taak om iedereen zo goed mogelijk te informeren over hoe een toetsing werkt en om inzichtelijk te maken of het verantwoord is met de aangeleverde gegevens in aanmerking te komen voor een private lease contract.

Het doen van een toetsing is verblijvend en kosteloos, je kan dus bij twijfel altijd de proef op de som nemen.

Na het doen van je aanvraag is het tijd voor de volgende stap in het proces, de kredietcheck. Hiervoor gebruiken we een draagkrachtnorm welke afhankelijk is van de gezinssamenstelling. Deze norm geeft aan welk bedrag je minimaal per maand over moet houden voor levensonderhoud nadat alle vaste lasten zijn voldaan.

Inkomen private lease

De basis hierin is, een (vast) inkomen met daar tegenover de (vaste) lasten. We zetten de vaste lasten aan de ene kant en halen dit van de inkomsten af.

Het inkomen kan een inkomen uit loondienst zijn, waarbij we kijken of er sprake is van een vaste aanstelling, dus voor onbepaalde tijd. Mocht dit (nog niet) van toepassing zijn, dan hebben we vanuit je werkgever een intentieverklaring nodig om je salaris voor 100% mee te mogen nemen in de calculatie. In deze intentieverklaring dient de werkgever de intentie uit te spreken je tijdelijke contract uiteindelijk om te willen zetten naar een vast contract, dus voor onbepaalde tijd.

Een inkomen uit een eigen onderneming kan natuurlijk ook meegenomen worden. Wanneer je als zzp’er of als ondernemer een aanvraag indient, vragen wij de aangifte van inkomstenbelasting en jaarcijfers van de onderneming toe te zenden.

Inkomen uit pensioen en AOW spreekt voor zich. Wanneer wij inzichtelijk krijgen wat het inkomen per maand is kunnen we dit verwerken in de toetsing.

WAO of WIA uitkering kan in sommige gevallen ook meegenomen worden als vast inkomen. Belangrijk is wel dat de periode dat de uitkering vast staat niet korter is dan de periode dat het contract wordt aangegaan.

Toetsing bij private lease

De inkomsten worden zoals eerder gezegd afgezet tegen de uitgaven in het huishouden. Wat zijn uitgaven waar we rekening mee houden? Allereerst is de huur- of hypotheeklast vaak een grote speler in de uitgaven kant. Mocht je nog thuiswonend zijn, nemen we een (fictieve) woonlast mee in de toetsing. Het is onze mening is dat er voldoende ruimte moet zijn om een woning of woonruimte te kunnen betrekken naast het leasen van een auto wanneer de situatie zich voor doet.

Daarnaast houden we rekening met vaste lasten als gas, water en elektra, boodschappen etc. Ook doen we een check naar evt. andere financiële verplichtingen bij het BKR. Mochten deze er zijn worden deze met een vaste verrekensleutel meegenomen in de toetsing. Alles tezamen geeft een beeld of er voldoende ruimte is om verantwoordelijk is om een private lease contract aan te gaan.

Kom ik in aanmerking voor private lease?

Wil je meer weten over of je in aanmerking komt voor private leasen? Op deze pagina vind je heel veel informatie! Mocht dit niet duidelijk zijn mag je ook altijd contact opnemen met ons.